Разликите в изплащаните в Русенско ренти достигат 50 лева, става ясно от публикуваните актуални данни на Областна дирекция „Земеделие“ за средните рентни плащания по землища за стопанската 2017/2018 г. Рекордният наем за ниви е в Глоджево, където арендаторите плащат на собствениците по 71 лева на декар. На другия полюс са Екзарх Йосиф и Пет кладенци, където се дават едва по 21 лева на декар.
Средното рентно плащане се определя на база среднопретеглени стойности на наемите, отразени в сключените арендни договори за всяко землище. Тъй като пазарните нива растат, статистически определяните числа ги следват с известно закъснение заради сключваните договори за по-продължителен срок, които не се актуализират черно на бяло. Често дори между две съседни землища се отчита значителна разлика, като разликата обикновено зависи от това дали за нивите има конкуренция между няколко арендатора или няма.
В Борово средните ренти варират между 21 и 36 лева за декар, в Бяла - от 21 до 56 лева, във Ветово - между 48 и 71, в Две могили - 24-39 лева, в Иваново - 28-49, Русе - 44-66, Сливо поле - 32-64, Ценово - 26-51.
Средното рентно плащане няма само статистическа стойност, тъй като на негова база се изплащат сумите за т.нар. бели петна - земеделски парцели, които се обработват без за тях да има подписан договор между собствениците и арендатора. Такива случаи има немалко при липсващи от страната притежатели на ниви или когато за един парцел има много наследници, които не могат да се разберат или упълномощят за сключване на договор.
 Обработваните без договор ниви в Русенско са към 15 000 декара. По закон при това положение арендаторът, който ги е засял и ожънал, трябва да внесе авансово цялата рента, изчислена на базата на средното плащане за землището за миналата стопанска година. Парите се плащат по сметка на Областна дирекция „Земеделие“ - Русе и стоят в извънбюджетни сметки в рамките на 10 г., през който период могат да бъдат потърсени от собствениците им.