Кабинетът одобри издаването на държавна гаранция до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2018 г. за новите отпуснати кредити през бюджетната година. Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения, съобщиха от правителствената информационна служба.
Въз основа на решението министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция за отпускане на кредити по ЗКСД през 2018 г. с петте банки, подписали типовия договор - Банка ДСК, Райфайзенбанк, Алианц Банк, Юробанк и Първа инвестиционна банка.
Договорените кредити по реда на ЗКСД през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. 
С друго решение на кабинета са одобрени промени в начина на определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления.