Производствените цени се увеличават с 4,1% през декември в сравнение със същия месец на 2016 година, съобщи националната статистика. В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ увеличението е с 10,1%, в добивната промишленост - със 7,9%, а в преработващата промишленост - с 2%.
Индексът на производствените цени се смята за ранен индикатор относно цените на дребно, които обикновено го следват с някакво закъснение във времето. За миналата година потребителските цени нараснаха с 2,8%.
В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,3%, както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4%. Намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - с 3,5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2,8%.