Глоби от 300 до 1000 лева ще бъдат налагани в Две могили на всеки, който изхвърля смесени боклуци в контейнерите за разделно събиране. От тази година отпадъците от населените места в общината вече се извозват и депонират на регионалното депо в Русе. Това се налага, тъй като в края на ноември след заповед на директора на РИОСВ-Русе депото в Две могили беше затворено. В тази връзка общинската администрация в градчето напомня, че в съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на боклук от растителен и животински произход, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от домашните печки. От общината призовават всички граждани и организации да спазват разпоредбите за разделното събиране.