Николай ДИМИТРОВ
- Г-н Стоилов, как бихте определил Бюджет 2018, който предстои да бъде гласуван на следващата сесия на Общинския съвет?
- С всяка изминала година предлагаме все по-добър бюджет. И през 2018 година той е напълно съобразен с потребностите във всички сфери и секторни политики, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на община Русе. Приоритет при неговото изготвяне беше задълбоченият анализ, основан на опита, доброто прогнозиране и стриктното отчитане на резултатите от ефективното разпределение на средствата по различните направления. Индикация за това дали един град се управлява добре, несъмнено е наличието на финансова стабилност, дългосрочна стратегия за развитие и, разбира се - постигнати резултати. Бюджет 2018 ще бъде по-близо до хората, защото осигурява повече средства в значими сектори като образование, инфраструктура и социални дейности. 
Миналата година приключи без просрочени задължения и с генерирана много добра събираемост на собствените приходи.
Рамката на проектобюджета за 2018-а, заедно с преходния остатък, възлиза на близо 135 милиона лева
Общината получава субсидия от централния бюджет с близо 7 милиона повече, което е показателно. Това се дължи на увеличените стандарти в редица функции, сред които „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Отбрана и сигурност“. Припомням, че общината ни беше отличена за втори път с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Това престижно отличие се дължи на установяваното стабилно финансово управление, което бе и eдин от критериите в оценяването. 
- Какви са основните акценти и приоритети, на които залага бюджетът за тази година?
-Ключова цел остава подобряването на инфраструктурата в града и в малките населени места, подпомагането на социалните дейности, образованието, културата, спорта и здравеопазването. Водещ приоритет на Общината ще продължи да бъде максималното привличане на европейски ресурси през програмния период до 2020 г., като към момента управляваме проекти за над 90 милиона лева и предстои изпълнението на най-мащабните, тези, които изцяло ще променят облика на Русе. Неслучайно казвам, че 2018 година ще бъде под знака на голямото строителство. Докато предходната се изразяваше в изключително усилена работа и подготовка по процедурите, то през тази ще станем свидетели на поетапно преобразяване на града, обхващайки всеки един квартал.
Ключов акцент ще бъде успешното реализиране на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“
които ще обновят пешеходната среда на прилежащите улици към кея, който ще бъде изцяло модернизиран. Нови зони за обществен отдих, втори етап на проекта за интегриран градски транспорт и пет изцяло реновирани сгради от образователната инфраструктура в Русе са само част от дейностите, които предстоят. Както знаете, напролет ще започнат и дейностите по ремонт на 1/3 от уличната и тротоарната мрежа на територията на целия град.
Бюджет 2018 осигурява целеви средства за обновяване и модернизиране на системата за улично осветление, като за града и кметствата са предвидени близо 1,5 млн лева. Със собствени средства община Русе е предприела и действия за обследване на енергийната ефективност на системата за улично осветление на града, а до края на годината 9 района ще бъдат с изградено ново улично осветление. Социалната политика на общината приоритетно ще бъде ориентирана към финансирането на основните социални отговорности - помощи по Наредба 21 на Общинския съвет и подпомагане дейността на различни клубове за хора със специфични потребности. Успешно е изпълнението на Програма „Асистирана репродукция“, като прогнозата е
през 2018-а да бъдат включени 45 двойки с репродуктивни проблеми
Както знаете, една от основните политики на общината е насочена към насърчаването на активния начин на живот и през тази година ще продължим да създаваме нови условия за спорт на открито за малки и големи - предстои да бъдат обновени 20 детски площадки, да бъдат изградени по два броя площадки за фитнес на открито, стрийт площадки и спортни игрища. 
Активно участваме и в Националната програма за енергийна ефективност, като до края на 2018-а се очаква да бъдат завършени 27 сгради, от което ще бъдат облагодетелствани близо 4300 души. Особено важно е качественото административно обслужване на гражданите с цел подобряване средата за достъп до задължения и безкасови разплащания и целта ни е те да бъдат максимално улеснени. Вече е подписан договор за приемането, обработването и извършването на
дистанционни плащания по събиране на приходи и други постъпления за дължими данъци, такси и услуги
като това значително ще улесни гражданите и фирмите в плащането на задължения бързо и от разстояние. Общината предлага и електронна услуга - заплащане на месечните такси за общинските детски градини по банков път чрез онлайн банкиране, като всеки родител може да види задълженията си и да ги погаси безкасово чрез сайта за електронен прием. 
За четвърта поредна година общинският фонд „Малки населени места“ ще предлага на 13-те кметства от общината, включително кварталите Средна кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик, възможности за кандидатстване с проектни предложения за подобряване на физическата и жизнената среда на обща стойност 320 000 лв. По този начин показваме и нашето доверие към кметовете, които най-добре знаят какви са потребностите на жителите и кои сектори имат най-голяма нужда да бъдат подпомогнати финансово.
- Кои обекти са обхванати през 2018 г. в изпълнение на Инвестиционната програма?
- Планираме да изпълним 122 обекта в рамките на Инвестиционната програма на община Русе, в това число - 20, които са обхванати по проекти. Сред тях са ремонт на т.нар. Семизова къща, която е паметник на културата, и реконструкция и основен ремонт на Художествената галерия. Осигурени са средства за проектирането на основния ремонт за Гребния басейн в Спортен комплекс „Ялта“ и на
един модерен плувен комплекс, какъвто на Русе му приляга
Предстои благоустрояването на близо 20 блока на територията на града чрез израждането на нови паркинги и осветление. Ремонтни дейности планираме и на Градския стадион, който ще се сдобие с нови козирки на два от секторите и ще става все по-удобен и функционален за посетителите. 
- Има ли завишение в определени сфери и кои са те?
- Да, както вече споменах, има ръст във функция „Образование“, като са осигурени повече средства за оборудване, ремонт и строително-монтажни дейности за енергийна ефективност в детските градини. Увеличение има и в общинския план за младежта, като приоритетно ще бъдат финансирани събития, обучения, конференции и награди за отличниците, за да продължим да стимулираме тези амбициозни русенски деца. Допълнителни средства са предвидени за осигуряване на устойчивост по социалните проекти, както и по осигуряването на здравна профилактика за подрастващите и поддържането на здравни кабинети в спортните комплекси. Очакваме да бъдат здравно обслужени над 20 хиляди деца и ученици в здравните кабинети; да бъдат осъществени над 11 хиляди прегледа на младежи, занимаващи се със спорт; над 360 ще са обгрижените деца, младежи и семейства в центровете за настаняване от семеен тип и защитени жилища и над 550 ще бъдат обхванатите лица, получаващи услуги чрез Домашния социален патронаж. 
Изцяло с общински средства финансираме широк спектър от дейността в комуналната сфера за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, като за това са осигурени над 4 милиона лева, в резултат на което
ще бъде ремонтирана асфалтова настилка от 96 000 квадратни метра
Завишение има и в осигурените транспортни субсидии за безплатно пътуване на учащи до 16 години от закрити училища в град Русе и кметствата, както и за процентно намаление на пътуващите възрастни граждани и ученици и безплатен транспорт за деца до 7 годишна възраст. 
Повишение е заложено и в Програмата за развитие на туризма и за културните дейности. Рекламирането на Русе като туристически център е изключително важно, за да привличаме по-висока посещаемост, което носи изключителни ползи за развитието на икономиката. Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ всяка година събира хиляди туристи и елитни световноизвестни музиканти, на Русенския карнавал очакваме над 20 000 посетители, а традиционният Уикенд туризъм и фестивал на туристическите забавления и атракции има средна посещаемост от 8000 души дневно. Също така ще финансираме традиционно близо 30 проекта по програма „Култура“, а над 200 деца с изявени дарби ще получат еднократна помощ от общинския бюджет.
- На какво залага общинска администрация за качественото изпълнение на Бюджет 2018?
- През 2018 г. Община Русе ще продължи да работи за създаването на
благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци
за да се утвърди градът ни като предпочитано място от младите хора и бизнеса. Наша основна цел е гражданите, които ни гласуват доверие и съвсем оправдано - имат високи очаквания, да бъдат близо до нашата работа и да са съпричастни с процесите, които променят към по-добро нашия красив европейски град. Разчитам изключително много на обратната връзка с русенци, като ги уверявам, че могат да продължат да разчитат на обективност, прозрачност и постигнати добри резултати. Ще продължим да работим с високо темпо и качество, давайки си сметка, че ни чака много работа и че най-доброто за града ни предстои.