Тротоарът на бул.“Цар Освободител“ до спирка „Сердика“, който се ползваше ежедневно като търговска площ от близкия оказион и където постоянно бяха разположени стоки за продажба, вече е разчистен. От общината веднага реагираха на сигнала на най-младия общински съветник Траян Тотев, като служителите на специализираното звено КООРС извършиха проверка, съставиха констативен протокол и предписание за премахване на стоката. Управителят на оказиона няма разрешение за извършване на търговска дейност на открито. При последващи проверки стоките за продажба са били премахнати и не са установени нарушения.