Производството на плодове и зеленчуци да стане с обратно начисляване на ставката по ДДС. За промяната настояват три овощарски организации от страната - Съюзът на Дунавските овощари, на градинарите и Добруджанският съюз. Същото изменение при зърнопроизводството влезе в сила преди три години. От бранша са убедени, че ако земеделското министерство ги подкрепи, това ще доведе до добър финансов резултат в сектора.
При обратното начисляване този, който продава определената група стоки, не начислява ДДС. Данъкът се поема от получателя на стоката и той има правото да ползва данъчен кредит. Овощарите са поставили въпроса на Консултативен съвет във ведомството, но все още няма категорично решение.
Проблемът е, че преработвателните фабрики купуват от нас цяло лято, а продават след 6 месеца. За този период не могат да си вземат ДДС-то, така че на практика затварят едни пари за половин година. Затова предпочитат да внасят плодове и зеленчуци от чужбина, от което губим както ние, така и държавата. Ние продаваме по-малко на местния пазар, от което намаляват и приходите за бюджета, обясни председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колев.
Макар родните производители да настояват за промяната отдавна, тя за пореден път се отлага за следващата година, тъй като бюджетът вече е приет. Предстои да се направи работна група с представители от няколко браншови съюза и експерти от аграрното ведомство, които заедно да обработят предложението и да го внесат за обсъждане.