Лечението и състоянието на пациентите с онкохематологични заболявания се проследяват от началото на годината в новооткрития хематологичен кабинет в Коплексния онкологичен център. Той се намира в диагностичния консултативен блок към лечебното заведение и в него ще бъдат преглеждани близо 750 човека в региона с лимфоми и левкемии.
Лечението на този вид заболявания е продължително и трудно за пациентите.  Разкриването на новия хематологичен кабинет ще улесни значително проследяването и лечението на болните, каза управителят на КОЦ д-р Камен Кожухаров.