1742 са заявените проекти по мерки А, Б, В, Г и Д на Националната програма за пчеларство, съобщиха от фонд „Земеделие“. Финансовият ресурс за 2018 година е 4 758 594 лева. Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14,28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.
За дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ са приети 324 заявления. Бюджетът за приема е 359 139 лв., а стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат финансова помощ за покупка на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване.
1259 пчелари кандидатстват за финансиране по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, която е с бюджет в размер на 1 795 695 лв.
По мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, са подадени 6 заявления. Тук бюджетът е 89 785 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар. 
По мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ заявления са подали 327 земеделски стопани. Разполагаемият ресурс по мярката е 44 892 лева.
По мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“, която е с бюджет от 2 289 513 лв., са подадени 1235 заявления.