300 000 лева са заделени за строително-монтажните и консервационните дейности по зимовника на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Източна промишлена зона. С тях ще се заеме фирма „Трансстрой-Русе“, след като в началото на декември беше сключен договор за изпълнение по обявената обществена поръчка между директора на ИАППД Павлин Цонев и управителя на фирмата Пламен Тодоров.  
Теренът на запад от късата стена на съоръжението представлява неоформен насип от земни и строителни отпадъци, като повърхността му е обрасла с храсти и саморасли дървета. Ще се направи изкоп за подравняване и теренът ще се почисти от обраслата растителност. Заради ерозионните процеси в зоната западно от зимовника водообменното съоръжение е затлачено 80% с наноси. В тази връзка са планирани армировъчни и бетонови дейности, които включват почистване от корозия, както и антикорозионна защита на армировъчните пръти. Ще се направи също временна ограда от стоманобетонови колове. Срокът за изпълнението на строителните дейности е между 60 и 85 дни.