„Подигравка с нас“. Така определят случилото се на провелото се в края на миналата година доста бурно общо събрание на намиращото се в ликвидация „Тежко машиностроене“ АД всичките 25 присъствали акционери физически лица. 
Както изглежда, парите си от КТМ те ще видят най-вероятно на куково лято, тъй като Държавната консолидационна компания (ДКК) като мажоритарен собственик на практика парира опитите дължими на дружеството пари да се съберат. За капак се освобождава действалият до момента ликвидатор Весела Ерменкова (може би заради усилията й в тази посока) и на нейно място се връща отново Иван Маринов, по чието време бяха загробени 4,392 млн. лева във фалиралата Корпоративна търговска банка. 
Още един удар - с гласа на представляващата ДКК Весела Матова, седалището на дружеството се мести в София, където вероятността да присъстват търсещи парите си гневни акционери е далеч по-малка. Аргументът е да се спестят разходи, тъй като няма да се плаща наем. Акционери от Русе предлагат да осигурят безплатен офис, но офертата им остава без отговор.
Както „Утро“ писа, 2298 физически лица, почти всички от Русе, които очакваха пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД, се оказаха сред ужилените от фалита на КТБ. Събраните средства в края на 2013 г. възлизаха на 4,392 млн. лева, което правеше малко над 2 лева за акция. Физически лица държат 162 949 броя, така че за тях сумата възлизаше на около 326 хил. лева. Тогавашните ликвидатори Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче предпочетоха да протакат процедурата, по подозрение на акционерите - с единствената причина да продължат да получават гласуваните им заплати. През 2014 г., според написаното от самите ликвидатори в отчета им за годината, те се занимават с „мерки по актуализиране на адресите на 2298 броя физически лица акционери в дружеството“. За тази си тежка работа на следващата година те бяха заменени и с гласа на държавата освободени от отговорност. Преди това обаче успяха да сключат договор за цесия с благоевградската фирма „Съни-Тера 2007“, която по този начин погаси дълг от 2,5 млн. лева към КТБ срещу задължението на изплати 1,5 млн. лева на КТМ.
Тази сума, надлежно вписана в балансите на дружеството, всъщност не е платена, става ясно от протокола на проведеното общо събрание. Както вече бившият ликвидатор на дружеството Весела Ерменкова обяснява на акционерите, цесията е била с падеж 30 октомври 2017 г., но парите не са получени. Дължимото трябва да се събира по съдебен път, но всички искания за съдействие от страна на държавата удрят на камък.
„Представям отчети в ДКК на всеки 3 месеца. В отчетите моля да ми се предостави юридическо обслужване или заем, тъй като дружеството е в тежко положение и не можем да си позволим юридическо обслужване. Такива мерки не са взети. Написала съм няколко писма до ДКК, че ще се наложи да водим дела за парите, които не са ни дадени. Нищо не се случи. Тези пари няма да се получат, защото няма интерес да се получат. Ние сме изрядна страна по договора, но нямаме възможност да си претендираме правата, защото нямаме средства да си позволим юридическо обслужване. От ДКК ми изискаха допълнителни документи, но аз нямам достъп до тези документи, защото това е кореспонденция между КТБ и „Съни Тера“. Изискала съм ги, но не са ми отговорили до момента“, обяснява Ерменкова. 
Става ясно и че тя е била против преместването на седалището в София, предложението за което е дошло от ДКК. 
„Категорично съм против да се премести седалището на дружеството извън Русе, за да може да се даде възможност на акционерите да присъстват на събрания“, е нейната позиция на събранието. 
И може би заради тази си категоричност е освободена, като на нейно място е назначен отново Иван Маринов. За бъдещата си дейност той ще получава по три минимални заплати или по 1530 лева месечно. Всички дребни акционери гласуват против това предложение. И настояват да се впише в протокола, че смятат назначението му за подигравка с тях.
Отново с гласа на ДКК ликвидацията на „Тежко машиностроене“ е продължена с още една година до 31 декември 2018 г.