Ако сте загубили боновата си книжка от масовата приватизация или някога сте купували акции, за които не сте сигурни дали вече са продадени или не - вече има лесен начин да направите проверка. Какво се води на ваше име може да се разбере онлайн, без да се въртят телефони или да се плаща за справки при посредници. От вчера всеки може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. 
Новата електронна услуга е разработена съвместно от Централния депозитар и Националната агенция за приходите и вече е достъпна на адрес https://ewallet.csd-bg.bg. Справката се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Тя съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. 
Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация, които огромна част от българите напълно са забравили. Както „Утро“ наскоро писа, една забравена бонова книжка от масовата приватизация може да струва няколкостотин лева. В случай че преди много години сте се доверили на „Централен приватизационен фонд“ - сега „Стара планина холд“, ще бъдете щастлив собственик на акции за 2500 лева. Така че най-вероятно си струва да направим една бърза справка за това какво притежаваме в сайта на Централен депозитар.