От 1 януари „Топлофикация Русе“ продава по-скъпо електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин. Това е решила Комисията за енергийно и водно регулиране в последното си за миналата година заседание на 29 декември. 
„Топлофикация Русе“ настояваше преференциалната цена на електрическата енергия  да се увеличи от 149,34 лв./MWh (без ДДС) на 197,65 лв./MWh, за да се компенсират нарасналите разходи за доставка на въглища. Както обикновено, регулаторът орязва исканията, но може да се каже, че този път е изключително щедър - вместо да приеме предложението на експертната група за 155,14 лв./MWh, той решава от 1 януари цената да бъде 164,39 лв./MWh или с 10% по-висока. Това според сметките му ще осигури на „Топлофикация Русе“ необходимите й 61,17 млн. лева приходи.
Основна причина за корекцията са поскъпналите въглища със специфични характеристики, използвани за гориво от „Топлофикация Русе“. КЕВР приема, че доставката им излиза с 23,85% по-скъпо, така че в сметките си залага цена 219 лв./тон. 
Финансовият ефект от повишението на цената на изкупуваната енергия според изчисленията на регулатора ще бъде 1,478 млн. лв. от електрическа енергия и 1,249 млн. лв. от топлинна енергия или общата сума е 2,727 млн. лв. Разбира се, този ефект ще се получи, ако бъде изпълнен планът за производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин - нещо, което зависи и от температурите до края на отоплителния сезон.
Русенският ТЕЦ може да изгаря в парогенераторите си вносни въглища с много специфични характеристики, които могат да бъдат доставени единствено чрез внос от Централно-Азиатската част на Русия в близост до границата с Китай (област Кемерово, окръг Красноярск). Тези въглища се транспортират от Русия транзитно през Украйна и от пристанище Измаил (Украйна) по река Дунав пристигат до Русе. Разстоянието от въглищните мини, от които се закупуват въглищата, до Измаил, Украйна, е около 5000 км. Към тях се добавят 500 км от Измаил до Русе, претоварни разходи, терминални такси, застраховки и др. Точното планиране на цената им е практически невъзможно и заради твърде променливия обменен курс между рублата и щатския долар.