Производството в българското свиневъдство уверено се възстановява през последните три години, докато в същото време отрасълът става все по-концентриран и индустриализиран. Това е един от основните изводи на анализаторите от ИнтелиАгро, които правят свой прочит на ситуацията в сектора и дават оценка на перспективите пред стопаните в тази селскостопанска ниша.   
Ако към днешна дата родното производство задоволява едва около 40% от вътрешното търсене, налице са всички предпоставки този дял да надхвърли 60% в следващите три години и да продължи да расте, смятат анализаторите. В основата на това възходящо развитие са силното вътрешно търсене, относително високите цени на местната продукция и публичната подкрепа.
Евтиното местно зърно и изключително ниският интензитет на животински единици на единица площ обработваема земя са ключови конкурентни предимства на страната. В същото време ефективността на стопанствата постоянно се повишава, вследствие на вносните генетика, технологии и ноу-хау. 
Ръстът в производството вероятно ще продължи поне в средносрочен план (3-5 години), което неминуемо ще доведе до понижение в доходността на отрасъла. Докато българското свинско месо се продава почти изцяло на дребно на потребителите, месопреработката разчита основно на по-евтин внос. Свинското месо (охладено и замразено) е категорията с най-голяма стойност във вноса на селскостопанска продукция в страната, сочат изводите от анализа.