2017 година е добра за българския бизнес. За това говорят както общите икономически данни на статистиката, така и показателите на публичните дружества, търгувани на Българска фондова борса. Има обаче и ярки изключения от тази тенденция и това са русенските публични компании. Годината започнаха пет - „Параходство БРП“, „Спарки“, „Свинекомплекс Николово“, „Фазан“ и „Топлофикация Русе“, която има регистрирана за търгуване емисия облигации. От този списък вече отпадна „Фазан“, което бе отписано от публичния регистър.
За последните 12 месеца борсово търгуваните дружества изплатиха 260 милиона лева дивиденти на акционерите си. Средната дивидентна доходност е около 4% годишно, доста над лихвите по банкови депозити, като за някои фирми надвиши дори 10%. Този показател за русенските публични компании се смята много лесно, тъй като през тази година акционерите им са получили точно 0.00 лева.
Освен приходите от дивиденти, акционерите в борсово търгуваните дружества получиха и доходност от повишената цена на акциите в размер на средно 15%. 
Това обаче отново не се отнася за русенските фирми. „Параходство БРП“ понижи цената си с 22%. При останалите сделки се случват толкова рядко, че е е трудно да определи „пазарна“ цена. Финансовите им отчети показват, че липсата на интерес към тях не е без причина. 
„Спарки“ АД е затънало в дългове, а за капак е гарант и по многомилионни кредити на свързани фирми.
„Свинекомплекс Николово“ работи на ръба и вече 4 години желаещи да купят нови акции срещу издадените тогава варанти така и не се намират. 
„Фазан“ пък прогнозираше, че няма да излезе на печалба по-рано от 2020 година и то ако всички разчети за подобряване на резултатите се сбъднат. 
Към този списък можем да добавим и „Топлофикация Русе“, която на хартия отчита печалби, но пропусна вече две плащания по облигационната си емисия и през тази година всъщност няма нито едно. 
БРП се държи над водата и отчита печалба от порядъка на милион лева, но оборотите са паднали наполовина спрямо няколко години по-рано.