Много отличия бяха раздадени на традиционния благотворителен концерт на Математическата гимназия. Директорът връчи награди на преподавателките Атанаска Йорданова и Снежана Пенева. Председателката на училищното настоятелство Наталия Кръстева обяви новия носител на 8-месечната стипендия „Елица Русинова“ от 400 лева, който е Емил Инджев от 12 А клас.
За първи път бяха връчени учредените в края на миналата година премии от по 2000 лева на фонд „Математика на бъдещето“ за ученик и за учител. За тях кандидатстваха 11 ученици и двама преподаватели. Първият, получил този приз, е Петър Няголов от 11 А клас. Поощрения бяха дадени на Георги Кръстев от 12 А /700 лева/ и Петър Борисов от 11 А /300 лева/. Учителската премия си поделиха преподавателката по немски Ася Кулева и физичката Диана Йорданова. 
Бяха представени костюмите за танцовия състав към гимназията и спортните екипи, купени с 5000 лв. от сумата, събрана в кампанията на Даниел Иванов „700 км за МГ „Баба Тонка“. На концерта бяха събрани над 3000 лв., с тях ще се подобрява материалната база в училището.                         У