Русенската икономика продължава да губи работни места, като тежестта на кризата се носи главно от реалния сектор. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро.
През 2013 година средната работна заплата в областта е нараснала със символичните 6,2%, като този ръст се дължи почти изцяло на публичния сектор. Заетите на държавна или общинска работа вземат средно със 75 лв. или с 10.3% повече отколкото в края на 2012 г., докато в частния нарастването е с незабележимия 1 процент.
Русе е един от градовете, в които разликата между заплатите в публичния и реалния сектор е най-голяма. В обществения сектор в периода октомври-декември 2013 г. са се разписвали средно срещу 800 лева, а в частния - 626 лева. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 10% под средната за страната, а тази в частния - с цели 22.3%. В национален мащаб разликата не е толкова голяма - общественият сектор получава с 10.3% повече от частния.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата в Русенска област е със 164 лв. или с почти 20% под средната за страната, която е 828 лева. Спрямо предходните три месеца е регистриран ръст от 21 лв., а в сравнение с последното тримесечие на 2012 г. увеличението е с 39 лева. Най-високо е заплащането в София (столица) - 1138 лв., Враца/!/ - 825 лв. и Варна - 817 лева.
В края на 2013 г. броят на наетите в Русенска област е 67.3 хиляди. В обществения сектор работят 14.1 хил. наети, а в частния - 53.2 хил. или 79.0% от всички наети в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2013 г. работещите в обществения сектор намаляват с 3.4%, а в частния сектор - с 1.2%.