Русенското читалище „Ангел Кънчев“, което първо в града създаде електронен каталог, работи по проекта „Книгата - на един клик с мишката“, финансово подкрепен от общината Русе по програма „Култура“. В читалището разширяват електронните възможности за ползване на библиотеката - от постъпването, регистрацията и обработката на библиотечните документи до обслужването на читателите. Заедно с това библиотечните работници провеждат и обучение с два модула: „Пътят на книгата“ и „Минимум библиотечни знания“. В него се включват ученици до 7 клас, деца със специални образователни потребности и русенци над 50-годишна възраст. Най-радващ е фактът, че много от участниците в обучението станаха редовни читатели, казва Кармен Димитрова, секретар библиотекар.