Погачи, омесени от майсторки кулинарки, мед, плетива и украшения подредиха представители на третата възраст в изложба във фоайето на Пленарната зала вчера. Там те се събраха на пъстър предпразничен концерт, организиран от местната структура на Съюза на пенсионерите. Със специално поздравление към тях се обърна народният представител Пламен Нунев. Депутатът купи и някои от експонатите с молба те да бъдат предоставени на хора, които ще бъдат зарадвани от жеста. Председателката на пенсионерския съюз Петинка Митева благодари сърдечно и разцелува Нунев с благодарност за съдействието, оказвано на възрастните самодейци. Пенсионерите поднесоха на депутата погача, омесена специално за него в Гагаля.