Бизнес климатът бележи слабо подобрение благодарение на намалялата регулаторна тежест и свиването на сивата икономика. За сметка на това корупцията и престъпността растат, а най-важните институции работят зле. Това показва традиционното, тринадесето по ред онлайн-допитване до членовете на Българска стопанска камара относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година. Проучването е проведено в периода 10 ноември - 10 декември 2017 г.
Спрямо миналогодишното изследване се подобрява оценката на анкетираните за бизнес климата. Заедно с това се увеличава делът на посочилите, че няма промяна, а една трета от анкетираните отчитат влошаване на бизнес средата. Що се отнася до състоянието на фирмите, е налице известно отстъпление. Най-голям дял (44%) от анкетираните смятат, че не е настъпила промяна, а 27% отчитат влошаване. 28% декларират положително изменение, но през 2016 г. делът им е бил 31%.
Според 58,2% от участниците в проучването, корупцията е нараснала (при 46% през 2016 г.), а според 50,6% се увеличава престъпността (при 42% през 2016 г.). Положителна тенденция е, че ръст в нивата на регулаторната тежест и на сивата икономика отчитат средно около 42% от анкетираните, при средно 50% през 2016 г. Продължава да е твърде нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие - 11,4% през 2017 г. при 9% през 2016 г. 21,5% са на мнение, че дори е налице влошаване.   
Оценките за работата на институциите са силно негативни. 78,5% не одобряват свършеното от Народното събрание, а недоволните от правителството са 60,8%. Съдебната власт има 67,1% неодобрение. 
67% от анкетираните декларират, че през 2017 г. не са участвали в конкурси за обществени поръчки. От останалите 33% посочват, че са ставали свидетели на некоректни или незаконни практики при провеждане на процедурите.
Ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест през 2018 г. очакват повече от половината от участниците в проучването. На този фон, изглежда повече като добро желание, отколкото като реална перспектива прогнозата на 39% от анкетираните за ръст на работните места. 
 41% от анкетираните очакват икономически ръст, но точно толкова са и реалистите, според които няма да настъпи промяна. Най-малко са песимистите (17%), според които е възможен спад в икономическото ни развитие.
Проучването отчита умерен оптимизъм за 2018 г., който обаче в голяма степен се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.