Ръст на клиентите, които използват електронните канали за комуникация с компанията, отчете „Енерго-Про“. През 2017 година с 20% са се увеличили клиентите, на които компанията изпраща фактури само на имейл, без да хаби хартия.
Вече година „Енерго-Про“ предоставя на своите клиенти възможност за онлайн регистрация на мобилен телефон или имейл като начин за получаване на уведомления за просрочени задължения. Услугата е безплатна. Достъп до модула за регистриране на мобилен номер или имейл за известяване е предоставен на началната страница на компанията www.energo-pro.bg. 
Информирането на клиентите за неплатени сметки преди датата на преустановяване на захранването предотвратява заплащането на допълнителна такса за повторно включване. До момента над половин милион клиенти на компанията са предоставили своите данни за контакт и при необходимост могат да получават известия за просрочие. Повече от 95% от известените клиенти успяват да погасят навреме задължението си и не се стига до прекъсване на електрозахранването. Услугата за получаване на известия в случай на просрочени задължения може да се заяви и от всички, които имат промяна в данните по клиентския си номер. Актуализацията на клиентските данни подобрява комуникацията между клиентите и компанията и се извършва в рамките на минута с попълването на няколко реда, обясняват от „Енерго-Про“. 
„Проверка на сметка“ е функционалност на сайта www.energo-pro.bg, която регистрира над половин милион посещения месечно. Наред с използването на този модул клиентите на фирмата имат възможността да направят онлайн справка за консумираната от тях електроенергия за три години назад. Проверката е възможна посредством специално създадения за целта портал за битови клиенти на компанията. Необходимо е да се въведе единствено индивидуалният клиентски номер, както и номер на фактура от последните 12 месеца. Графика с данни дава справка по месеци за плащани суми или консумирана електроенергия за избран едногодишен период в рамките на последните три години. 
Увеличава се броят на клиентите, избрали да получават безхартиена фактура. Компанията изпраща ежемесечно електронен документ за консумираната електроенергия на повече от 58 000 клиенти. За заявяването на електронна фактура е достатъчно да се попълни декларация-образец, достъпна от линк на началната страница на фирмения сайт. Попълнената декларация може да се изпрати сканирана на [email protected] или да се подаде в най-удобния Център за обслужване на клиенти.