Какви са туристическите възможности в откритата музейна експозиция „Сексагинта Приста“ представят на конференция в Белград директорът на Историческия музей в Русе проф.Николай Ненов и уредникът в отдел „Най-нова история“ Искрен Великов. Те ще запознаят участниците с крепостта от римско време, разкритите зони, експонираните предмети, сградата на Принципията, Храма на Аполон, археологическите разкопки в периода 2015-2017. Конференцията акцентира върху археологическия фон на обектите по маршрута „Римските императори и Дунавският път на виното“, както и туристическата инфраструктура по действащия вече маршрут. Ще се обсъди също и популяризирането на маршрута. Събитието е посветено на 30-годишнина от създаването на културните маршрути към Съвета на Европа. Конференцията се организира от Дунавски компетентен център в сръбската столица.