Бившето заведение „Корсар“ на улица „Константин Иречек“ 16 ще бъде отдадено под наем за пет години. Ресторантът се намира в сутерена на сграда паметник на културата, в която се помещава Домът на учените. Началната тръжна месечна наемна цена ще е 1215 лева без ДДС. Предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване за имота в сградата, която е публична общинска собственост. Предложението на кмета Пламен Стоилов ще бъде разгледано на сесията днес.