До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях, напомнят от НАП. Двете декларации - за ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП - www.nap.bg. 
Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно, с 400 лв. - за две или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Така че максималната полза от подаването на декларацията е 60 лева. Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. И родителите да платят с 200 лева по-малко данък.
Новото през тази година е, че данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. 
Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2017 г. могат да се ползват по два начина. Освен  чрез работодателя, това може да се направи и с подаване на годишната данъчна декларация за 2017 г., срокът за която е до 30 април 2018 г.