Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители през първото тримесечие на следващата година са най-слабите, отчетени през последните повече от четири години. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода януари-март 2018 година.
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите е +6%, което означава, че  броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 8 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. По този показател Русе изостава от всички други големи градове, в които „Менпауър България“ провежда своите анкети. Най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +19%. Очаква се стабилно увеличение на работната сила в Пловдив и Бургас с прогнози от съответно +15% и +14%, докато работодателите в София споделят доста добра прогноза от +13%.
Макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, данните показват намаляващ оптимизъм на работодателите от Русенско. Плановете за наемане на персонал са с 3 процентни пункта по-ниски в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 621 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
„Менпауър България“ определя прогнозите на работодателите като предпазлив оптимизъм. 14% предвиждат да увеличат числеността на персонала си, 5% очакват да го намалят и 81% не прогнозират промяна. Така нетната прогноза за заетостта става +9%. Коригирана спрямо сезонните колебания, стойността й е +14%. Това е най-силната прогноза от началото на изследването преди седем години, като последно е отчетена за четвъртото тримесечие на 2017 г. Перспективите за наемане се подобряват с 2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2017 г.
Големите работодатели отчитат най-силните намерения за наемане с нетна прогноза за заетостта от +27%. Средно големите компании и микропредприятия споделят стабилен темп на наемане с прогноза от съответно +15% и +11%, докато прогнозата на малките предприятията е +7%. Спрямо предходното тримесечие работодателите от микропредприятията отчитат слабо подобрение от 3 процентни пункта, докато прогнозата на средно големите компании се увеличава с 2 процентни пункта. В същото време плановете за наемане остават сравнително стабилни за работодателите от малките и големите компании.