По-сериозни наказания за учениците, ако закъсняват за час, предвижда Наредбата за приобщаващо образование, която вече е в сила.

Досега, ако закъснеят за час учениците получаваха 1/3 неизвинено отсъствие. Вече при закъснение до 20 минути за час наказанието ще бъде 1/2. Ако ученикът закъснее повече от 20 минути ще се брои за цяло отсъствие. И така по-бързо ще се стига до максималния позволен брой.

А той се запазва без промяна - не повече от 15 за една учебна година.

Ученикът ще може да отсъства до 3 дни в една учебна година с бележка от родител, ако класният позволи. За отсъствия до 7 дни родителят ще трябва да поиска разрешение от директора.

По-сериозното наказание при закъснение за час е по предложение на директора на 51-во училище Асен Александров.

Според него в България има един феномен – децата закъсняват за час, защото ходят да си купуват закуски.

"Никъде другаде го няма това нещо всяко междучасие да се купува закуска", призна Александров пред Нова тв.

Мирена Докова преподавател в 51-во училище, обясни, че едно закъснение винаги разсейва класа – като влезе ученик първо поздравява, после шуми, докато си извади учебниците и седне на чина.

И още едно правило - учениците ще трябва да предават извинителните бележки от лекар до три дни, след като са се върнали на училище.

Но да извиниш отсъствие не е толкова трудно, твърдят децата. Медецински бележки се продават, като най-евтините вървят по 2 лева.