Изоставената база за академично гребане на кея, в която често се събират клошари и наркомани, ще бъде съборена. Постройката и складът до нея повече от 7 години не се използват и не се поддържат, като от огнищата на настанилите се там бездомници често тръгват пожари. 
През юни специална комисия е извършила оглед на сградите на бул. „Придунавски“ и е констатирала, че са в лошо техническо състояние. Няма риск да се самосрутят и могат да се ремонтират. Извършването на основен ремонт обаче ще струва над 1,5 млн. лева, което е нецелесъобразно. 
Построените през 1977 година гребна база и хале попадат в обхвата на проект за реконструкция на крайбрежната ивица, но не са елемент на подробния устройствен план от 2015 година, като това е другата причина да няма необходимост от основен ремонт. В тази връзка кметът Пламен Стоилов предлага двуетажната сграда на гребната база и складът до нея да бъдат съборени и теренът да се разчисти от отпадъци.