Дългогодишната тенденция за намаляване на лихвите по депозити може би започва да се пречупва. Данните на Българска централна банка за октомври показват минимално увеличение на процентите, изплащани от трезорите по спестяванията ни. През миналия месец новите депозити са договаряни при средна годишна доходност от 0.38% за левове и 0.31% за евро. Това е повишение от съответно 0.01 и 0.05 процентни пункта спрямо предходния месец септември.
Въпреки минималното увеличение, средните лихви остават около два пъти по-ниски спрямо ситуацията година по-рано, когато новите депозити в левове са били договаряни при средна лихва от 0.67%, а тези в евро - при средна доходност от 0.56%.
Годишният процент разходи (ГПР) при потребителските заеми през октомври достига 10.40% за левове (10.34% месец по-рано) и 5.24% за евро (5.75% месец по-рано). Жилищните заеми стават още по-изгодни - през октомври ГПР възлиза на 4.31% за левове (4.30% месец по-рано) и 4.42% (4.55% месец по-рано) за тези в евро. Кредитите за бизнеса също поевтиняват.