Момичета и момчета от детска градина „Щастливо детство“ във Ветово и жените от фолклорна група „Росна китка“ пресъздадоха празнична седянка. Така в читалище „Никола Й.Вапцаров“ отбелязаха Деня на християнското семейство. Децата пяха песни и рецитираха стихчета, а жените донесоха да покажат типични ястия и ръкоделия - гоблени и плетива. Иванка Владимирова от литературен клуб „Христо Вишанов“ прочете свое стихотворение, посветено на семейството. В празненството взеха участие и жените от татарската група в града. Поздрав към всички отправи секретарят на читалището Янка Колева.