Между 0.975 лева и 1.30 лева на уред ще струва услугата дялово разпределение на топлинната енергия през новия отоплителен сезон, съобщи „Топлофикация Русе“. Битовите абонати на дружеството могат да избират между 8 топлинни счетоводители - „Бруната България“, „Дикей-Л“, „Жоко Енержи“, „Техем Сървисис“, „Топлоснабдяване“, „Холиден и Райзен“, „Вамекс“ и самата „Топлофикация Русе“, която също притежава съответния лиценз.
Цените са обявени на сайта на „Топлофикация“ и важат за периода ноември 2017 г. - октомври 2018 г. Като цяло те не се отличават съществено спрямо миналогодишните. Всички фирми предлагат месечно отчитане топлоразпределител, топломер и водомер, като цената е по-ниска, ако уредът може да се отчита дистанционно. „Бруната България“ е единствената компания, даваща възможност и за отчитане само един път в края на отоплителния период, като за останалото време разпределението е по прогнозен дял.