Дежурни екипи горски инспектори от Регионална дирекция по горите и Митница Русе извършват засилени проверки на превозни средства за законния произход на транспортираната за Румъния дървесина. На граничните контролно-пропускателни пунктове Русе, Силистра и Кайнарджа за последните десет дни са проверени 50 автомобила, съставени са 5 акта по Закона за горите, като е задържана и незаконна дървесина, превозвана от румънски граждани.
Освен на ГКПП, за същия период горските инспектори от Регионална дирекция по горите - Русе са извършили още 450 проверки в района на дейност на дирекцията. Съставени са 33 акта по Закона за горите и е задържана 10 куб. м дървесина.
На 16 ноември при проверки горските служители са спрели автомобил, превозващ 5 куб. м дървесина на разклона за Красен. Задържани са и три лица на територията на Държавно горско стопанство - Каракуз, в опит за превозване на незаконна дървесина от сечище с товарен камион.
За двата случая на нарушителите на Закона за горите са били съставени актове за административни наказания.