Обвързват я с инфлацията и производителността на труда

Правителството официално предлага минималната работна заплата да се формира на база на важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт и др. Предложението е публикувано на сайта за обществени консултации. Той е за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда (МОТ). Чрез нея ще се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната заплата, както и прозрачен механизъм за нейното формиране, посочва се в мотивите към проекта.

Досега в националното трудово законодателство не съществува изрична правна уредба, която да изброява критериите, въз основа на които Министерския съвет определя конкретния размер на минималната работна заплата.

Определена минималната работна заплата за страната периодично ще се актуализира в съответствие с измененията в разходите за живот и другите икономически условия. За формирането й отново ще се правят консултации с работниците и работодателите.

Работодателите по никакъв повод не могат да определят в трудов договор по-ниска работна заплата от тази, която е установена като минимум. Определената минимална работна заплата е задължителна и не може да се намалява нито по колективен, нито по трудов договор.

Предложението до Народното събрание за ратифицирането на Конвенцията е сериозна стъпка при въвеждането на международни трудови стандарти в областта на заплащането в националното законодателство, пише в проекта.