Възможностите за превръщането на летище Щръклево в модерен карго терминал и помощта, която държавата може да окаже за намирането на инвеститори, ще е една от темите на дискусията от националната кампания „Да! На българската икономика“, която ще се проведе в петък. На нея ще бъдат обсъдени също процедурите за концесия на четири пристанищни терминала и бъдещото развитие на Индустриалната зона. 
Изграждането на магистралата между Русе и Търново и новите възможности за бизнеса в региона също ще са сред темите във форума. 
Сериозно внимание ще се обърне и на най-големия проблем за бизнеса в Русе - работната сила, тъй като реализирането на икономически и транспортни проекти не би било възможно без професионално подготвени кадри по браншове. Участниците в срещата ще направят предложения за промени в закона за професионалното образование и Кодекса на труда, а работодателите също ще дадат препоръки.