Ден на отворени врати организира в четвъртък областната дирекция на ДФ „Земеделие“. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата на регионалната структура. 
Временният офис за граждани ще бъде разкрит на четвъртия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие“ в Русе, която се намира на ул. „Борисова“ 52. В него ще се приемат посетители от 10 до 14 часа. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще остане отворен до 17.30 ч. За всички основни програми, които фонд „Земеделие“ прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията. 
Дни на отворени врати ще се проведат във всички областни структури на фонда в страната в съответствие с подхода за публичност и прозрачност, който изпълнителният директор Живко Живков обяви за приоритет. Инициативата цели и да изясни дали служителите извършват реални действия или бездействия, които биха могли да доведат до накърняване интересите на земеделските стопани, както и до дискредитиране доброто име на ДФ „Земеделие“.