Среща на випуските свиква в петък Юридическият факултет на Русенския университет по случай 25-ата си годишнина. На юбилея ще присъстват представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев и много възпитаници на факултета на високи позиции в съдебната власт. 
Церемонията в аулата в новия корпус на университета ще водят деканът на ЮФ проф.Лъчезар Дачев и дългогодишният преподавател по криминология проф.Петя Шопова.