6,18% е среднопретеглената годишна доходност, реализирана за последните 24 месеца от универсалните фондове, където родените след 1960 г. се осигуряват за втора пенсия, показват оповестените вчера данни на Комисията за финансов надзор. Печалбата от инвестициите за този период надхвърля в пъти както лихвите по депозити, така и натрупаната инфлация. За периода 30.09.2015 г. - 29.09.2017 г. най-добре се справя фонд „Съгласие“, носещ на осигуряващите се в него по 7,24% годишно. След него са „Ен Ен“ с 6,80% и „ДСК-Родина“ с 6,44%, а на дъното на класацията е „Бъдеще“ с едва 3,37% доходност.
Професионалните фондове, в които се осигуряват категорийните работници, носят средно по 6,39% годишно. Тук отличникът е „Доверие“ със 7,68%, следван от „Ен Ен“ със 7,36%, а най-зле са се справили отново „Бъдеще“.
Още по-добра доходност отчитат доброволните фондове, в които хората спестяват пари по собствено желание - за трета пенсия или за алтернативна на депозитите инвестиция. Поради по-голямата свобода, които имат в избора си на инструменти за инвестиране, те постигат средно 7,89%. ДПФ „ПОИ“ дори прехвърля границата от 10% и за  24-месечния период реализира 10,22% годишна доходност. В класацията следват „Съгласие“ с 9,21%, „Доверие“ с 8,74“ и „Ен Ен“ с 8,36%. Най-ниска доходност постига „Топлина“ - 4,36%.
Единственият доброволен фонд по професионални схеми - „ДСК-Родина“ постига 4,95% годишна доходност.