Средно по 5537 лв. ще струва на всеки българин Бюджет 2018, показват изчисления на Института по пазарна икономика. Публичните разходи през следващата година са предвидени в размер на 39,3 млрд. лв. Разделени на цялото население на страната, включително пеленачетата и стогодишните старци, това прави по 461 лева месечно, с 1 лев над минималната работна заплата в момента. Разбира се, за да може после и последната стотинка от тези пари държавата да изхарчи единствено в наша полза. 
Нормално най-много ще платят работещите българи - около половината от техния трудов доход ще се върне в държавата под формата на данъци, такси и осигуровки. Точната сметка всеки може да направи сам за себе си на сайта www.kolkodavam.bg. И ако човек задълбае в изчисленията, започва да се чуди с каква цел се правят всъщност призивите към работодателите да увеличат заплатите - за да се помогне на работещите или за да се напълни бюджетът на държавата. 
Най-много пари ще броим догодина за пенсии, социални помощи и обезщетения - средно по 1841 лева на човек. За транспорт, съобщения и селско стопанство ще платим по 834 лева. В тази сметка натежава най-вече удоволствието да имаме държавен жп превозвач, в който заради мизерията почти никой не се вози. По 663 лева ще дадем за здравеопазване, по 541 лева за образование. Сектор „Отбрана и сигурност“ ще ни струва по 627 лева. 
За лихви по стари дългове ще броим по 102 лева. Заради постоянните бюджетни дефицити, които се финансират с нови заеми, имаме да плащаме вече по 3309 лева на човек.