Спад на приходите с една четвърт в сравнение с миналата година и счетоводна загуба в размер на 3 хил. лева отчита „Фазан“ в междинния си отчет за деветмесечието на 2017 г. Резултатите потвърждават прогнозите за продължаващ общ спад на продажбите – 1,538 млн. лева, но са по-добри от очакванията. През третото тримесечие са реализирани продажби в размер на 575 хил. лева, което е сравнимо с третото тримесечие на 2016 година.
Прогнозите за общ спад на продажбите се потвърждават и през четвъртото тримесечие на годината. Очаква се нетните приходи за 2017 година да достигнат 1,94 млн. лева, което е спад с 21% в сравнение с 2016 година и е с 24% под бизнесплана. 
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен – невъзможността предприятието да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Наблюдава се увеличаване на производството в Турция, което е в резултат на обезценката на турската лира, достигнало 50% за 6 години. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители, вносители и търговци. При тази ситуация дружеството губи поръчки поради по-ниските цени, на които конкурентите ни продават на същите пазари. Случилото се непазарно увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход, както и натискът за общо повишаване на трудовите възнаграждения в региона също влияят негативно на резултатите.
При такава тенденция, през 2017 година не можем да очакваме положителен финансов резултат, заявява мениджмънтът на дружеството.