За да се гарантира безопасност и сигурна среда на потребителите и екипа на услугите в бившия Дом за медико-социални грижи за деца в квартал „Дружба 3“, ще бъде подменена отоплителна инсталация на сградата. За стротелно-монтажните дейности са заделени 45 320 лева.
Нова отоплителна станция с електрически котел с електронно управление ще бъде изградена в Гребната база на езерото Липник. Сградата беше обновена през изминалата година и вече е пусната в експлоатация, а за новата инсталация са заделени 12 000 лева. Срокът за строителните работи е два месеца, а фирмите, които искат да се захванат с тях, могат да подават оферти до 23 ноември.