Половината от новопостроените жилища в Русенско са двустайни, показват обявените вчера данни на националната статистика. През третото тримесечие на годината са въведени в експлоатация 6 сгради с 22 жилища в тях - наполовина по-малко отколкото за периода април-юни. 
От тези 22 нови жилища 10 са с по две стаи, а 8 - с три. Само едно е едностайно, а останалите са с 4 или 5 стаи. Общата им полезна площ е 251 кв.м или средно по 115 квадрата на дом.
От началото на годината в областта са въведени в експлоатация едва 94 нови жилища, което е малко над 1 хилядна от общия сграден фонд. Данните за издадените разрешителни за строеж и за започналото вече строителство показват значително по-големи числа. От започването до завършването на сградите обаче може да мине година и повече време, така че този увеличен брой да излезе на пазара през следващата година или дори по-късно.