Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова експерти от Министерството на енергетиката и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД ще проверят готовността на енергийни предприятия за осигуряване на студен резерв, съобщи пресцентърът на Министерството на енергетиката. До 10 ноември ще бъдат извършени проверки на място в централите, които имат сключен договор с ЕСО ЕАД за предоставяне на разполагаема електрическа мощност (така наречения „студен резерв“) сред които и „Топлофикация Русе“. Допълнително ще се извършат проверки и за спазване изискванията на наредбата за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища. 
Съгласно Закона за енергетиката топлоелектрическите централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно и продължително производство на електроенергия.
Както „Утро“ писа, през юли „Топлофикация Русе“ се класира в търговете и за трите лота за осигуряване на студен резерв. За зимните месеци между 1 октомври и 31 март „Топлофикация Русе“ се ангажира да държи в резерв 92 мегавата за максимум 4368 часа. Тези 401 856 мегавата ще бъдат платени по 10,99 лева, което прави над 4,4 млн. лева. За останалите два лота за август-септември и април-юли ЕСО ще плати за още 329 400 мегавата по 7,68 лева или общите приходи за русенската централа ще бъдат близо 7 млн. лева.