През последните две години в „Енерго-Про“ са назначени общо 111 специалисти, завършили някой от техническите университети в градовете Варна, Русе или Габрово. Това прави 30% от всички випускници от специалността „Електроенергетика и Електрообзавеждане“ в учебните заведения в Североизточна България, съобщиха от компанията.
„Енерго-Про“ поддържа ефективно сътрудничество с техническите университети в Североизточна България, като периодично се провеждат работни срещи, на които на експертно ниво се обсъждат компетенциите, необходими за изпълняване на технически длъжности при постъпване на работа в компанията. Дружеството ежегодно организира стажантски програми, насочени към успешен старт на младите специалисти в избраната от тях професия. Компанията прави задължително обучение при назначаване и последващи опреснителни курсове на всички електроинженери. Обученията се провеждат в специално изградения за целта през 2009 г. Учебен център, оборудван за теоретическа и практическа подготовка за работа с електрически съоръжения.