Два пъти повече са непълнолетните ученици, които искат да си изкарат сами някой лев, като се хванат на работа. До такъв извод отвеждат данните на Инспекцията по труда, откъдето посочват, че бройката на разрешителните, издадени за наемане на работа на момичета и момчета под 18 години, е два пъти по-голяма от миналата година. През 9-те месеца на тази година сме издали 95 разрешителни, съобщи вчера директорката на ИТ Ирена Николаева. Тя допълни, че интересът на гимназистите към работа в свободното време продължава и сега. Основно младежите се наемат в ресторантьорския бизнес, но десетина от разрешителните са за шивашки фирми, уточни Николаева. 
В същото време от инспекцията отчитат, че са издали и заверили 2500 еднодневни трудови договора, най-вече за селското стопанство при прибиране на реколтата.  
От началото на годината до края на септември при извършените 996 проверки от ИТ са установили 4530 нарушения и са издали 4383 предписания. Спрени от работа са 11 машини, съставени са 160 акта за административни нарушения, от тях 22 са за работници без трудови договори.