Десетки са примерите за сгради, паметници на културата в Русе, които са в плачевно състояние и застрашени от самосрутване, а основната причина е немарливостта на собствениците им. Голяма част от тях не се стряскат и от глобите, които са между 3000 и 30 000 лева за юридически лица и между 1000 и 3000 лева за физически, при това те са персонални и не зависят от броя на собствениците на даден имот. А повечето от рушащите се архитектурни и културни паметници са с по няколко собственици, което създава допълнителни пречки за опазването и поддържането на старите ценни сгради. 
Крещящ пример за това е жилищно-търговската сграда на „Александровска“ 49, която има петима собственици, сред които и областна администрация.
За нея има изработен проект за ремонт и реставрация на фасада и еркер, който е одобрен в Националния институт за недвижимо културно наследство. С писмо от април миналата година областният управител е информирал кмета, че предстои общо събрание на собствениците за избор на изпълнител на строителните дейности. Но досега не е направено нищо.
С петима собственици е и близката сграда на „Александровска“ 43, като за нея през март миналата година е изпратено предупредително писмо за неизпълнени указания. Предстои нов оглед с регионалния инспекторат към културното министерство и налагане на глоби. 
Сградата на бившия архив на ул.“Рила“ 10 с ъгъла на „Николаевска“ също има двама собственици - областна администрация и „Промишлени стоки“. През юли миналата година управителят на „Промишлени стоки“ е информирал кмета за инвестиционните си намерения за изграждане на Медицински комплекс - старчески дом с дневен център, като е изразено желание за ремонт на временната метална ограда и издаване на разрешение за изграждане на плътна ограда по границите със съседните имоти. И за тази сграда обаче предстои нов оглед и налагане на глоби за неизпълнени указания.
Една от емблематичните сграда в Русе - първото застрахователно дружество „България“ на „Александровска“ 30 и „Черно море“, отдавна е в окаяно състояние и е с петима собственици. Сред тях е и общината, която монтира предпазен екран, за да не бъдат застрашени минаващите граждани. Там предстои и ремонт на покрива. 
Сградата на хотел „Балкан“ на площад „Хан Кубрат“ 1 е собственост на областна администрация и мюсюлманското настоятелство, които водят съдебни битки помежду си. През април миналата година областният управител е информирал кмета, че имат сключен договор и платен аванс на фирма-изпълнител на проектните работи. В част от помещенията обаче мюсюлманското настоятелство не допуска проектантите за оглед, което възпрепятства приключването на проекта.
Изработен и съгласуван проект за фасадна консервация и реставрация от 2016-а има за сградата на аптеката на „Хан Кубрат“ 2, като предстои избор на изпълнител. Тя е с трима собственици, сред които също и мюсюлманското настоятелство.  
Сградата на бившия хотел „Европа“ на „Княжеска“ 6 е съсобственост между частно лице и отбранителното министерство. През август миналата година началникът на Военно окръжие-Русе е изпратил писмо до кмета с молба за проверка относно законността на извършваните ремонтни дейности по фасадата на сградата от съсобственика на имота. Установено е, че за тях не са представени проекти за консервация и реставрация на фасади и становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, като преписката е изпратена до директора на института за решаване по компетентност. 
В община Русе има регистрирани над 250 сгради-недвижими културни ценности, като през 2016 година са издадени указания за аварийно-временно укрепване на четири сгради. Във връзка с неизпълнение на издадени указания на собствениците на седем сгради са изпратени предупредителни писма, а през тази година - на собствениците на две сгради.