Нова защитена зона в землището на село Мечка е одобрена на заседание на експертна комисия. Предложението е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, а в местността ще се опазва критично застрашеният растителен вид вълнестоцветно сграбиче.
Находище на това растение е установено в пасище в близост до Стълпище, а новата защитена местност е в близост до природната забележителност Дикили таш. 
Предстои цялата документация да бъде изпратена до екоминистерството, а обявяването на новата защитена територия да бъде подписано от министъра на околната среда и водите Нено Димов.