Още една група производители от региона е призната със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, научи „Утро“. Районът на дейност на „Свиневъдно сдружение“ ООД е Русенска област, в групата членуват 4 стопани, отглеждащи месодайни породи свине. Съдружници са двама земеделски производители - Пламен Петров и Ангел Маринов, и две фирми - „Дунди“ ЕООД и ЕТ „Бисер Кирилов“.
Новата група е създадена с цел концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качество и количество и централизация на продажбите.
Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски продукти е едно от основните направления на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, като за учредяването и първоначалната инвестиция има предвидени мерки за финансово подпомагане. 
Кооперирането носи безспорни предимства като възможности за планиране на производството, по-силни позиции на пазара водещи до повече възможности за реализация на продукцията и намаляване на общите разходи. Въпреки това българските земеделци не бързат да се сдружават и регистираните в цялата страна организации са едва 80. Най-големият проблем е, че никой от членовете не може да бъде водещ и да притежава над 40% от правата на глас. Това изисква поне 4 или 6 равностойни партньори, които да действат заедно - нещо, което не е съвсем в съответствие с родния ни манталитет. Другото изискване е доста по-лесно - групите производители на земеделски продукти всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева.
„Свиневъдно сдружение“ ООД е едва втората организация на земеделски производители от региона. Първата бе създадена още преди четири години от производители на зеленчуци от Голямо Враново. Учредената през 2013 г. „Алл Брандс“ ООД, получи две години по-късно 170 хил. лева за направените инвестиционни разходи. За миналата година дружеството, което има седем собственици, реализира приходи от 387 хил. лева.