В цифровата карта на Аграрното министерство земеделските земи Община Русе са бяло петно. В администрацията все още няма електронен регистър на тези имоти и общинската собственост не е точно идентифицирана. Не веднъж и два пъти са се случвали разминавания в границите и квадратурата на общинските ниви по документи и на терен. Има и парадокси - една и съща нива да се окаже общинска и възстановена на наследниците на собствениците й.
Поредицата законодателни промени през годините, неизяснени отношения с Общинската поземлена комисия и не на последно място фактът, че и до сега само един общински служител се занимава с общинските ниви, са довели до тук. Това обяви кметът Пламен Стоилов пред Общинския съвет по време на дебатите за закриване на „Жилфонд“ и създаване на новото предприятие „Управление на общински имоти“.
Една от основните задачи на новото общинско предприятие ще бъде да изчисти неглижираните проблеми със земеделските земи и да ги вкара в електронен регистър, ангажира се кметът. В новото ОП вече ще има отдел от 5 души, които ще се занимават специално с общинските земи, пасищата, мерите и горите. Друг отдел пък ще управлява общинските жилища.
Някои съветници изразиха съмнение, че тези хора ще са достатъчни да управляват една толкова голяма и разпръсната собственост. Кметът обаче успокои, че при нужда звеното ще може да се подсили. И уточни, че на този етап реалната грижа за горите ще продължи да се осъществява от държавните горски и ловни стопанства в Русе и Сеслав, с които от години общината има сключени договори, а общинските служители само ще контролират процеса. Засега Общината няма такъв ресурс, че самостоятелно да се занимава с поддръжката, залесяването и дърводобива, каза Стоилов. Съобщи обаче, че за горите в Лесопарка и в Парк „Приста“, които скоро се очаква да станат общински, ще се грижат служителите на звеното. Докато аз съм кмет, няма да допусна там да има друга сеч освен санитарна, зарече се Стоилов. 
За мениджър на предприятието ще има конкурс, а условията са: икономическо, инженерно или юридическо образование и минимум 2 години управленски опит. Първоначално в докладната на кмета имаше изискване само за икономическа специалност, но общинският съветник Михаил Милчев настоя вратата да се отвори по-широко и предложението му бе прието.
Общински съветници от различни политически сили принципно подкрепиха идеята на кмета за по-добро управление на общинската собственост. Александър Неделчев обаче настоя вместо да се харчат близо 16 000 лева за обезщетения на работещите в „Жилфонд“, сегашното предприятие да не се закрива, а просто да се преобразува. Кметът Пламен Стоилов не прие идеята с мотива, че не била целесъобразна, а мнозинството го подкрепи.