Фирмите, които са нямали дейност през дадена година и са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, вече могат да не подават и годишна данъчна декларация в Националната агенция за приходите (НАП). Това предвиждат приетите на първо четене в парламента промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
За подобни компании ще отпадне и задължението да обявят финансовия си отчет в Търговския регистър. Това им спестява минимум 20 лв., колкото е таксата за онлайн услугата. Още повече, че плащането й се отчита като дейност за фирмата. По изчисления на НАП с двете облекчения бизнесът ще спести над 1.1 млн. лв. годишно като промяната засяга около 200 хил. фирми.
Идеята е всички промени да влязат от началото на 2018 г. Предстои проектът да бъде гласуван и на второ четене, като е възможно някои текстове да претърпят промени.
Приетите промени предвиждат справката за наличие или липса на данъчни задължения към държавата и общините да се предоставя по служебен път между администрациите. Подобен документ се изисква при участие в публични търгове или при покупко-продажба на имот, при годишен технически преглед на автомобил и т.н.