Изплатени са 3 250 301 лева на 1628 кандидати, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство (2017-2019), съобщи вчера ДФ „Земеделие“. Общият бюджет за тригодишния период е близо 14,28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 г. ресурс е 4,758 млн. лв. Предвид размера на изплатената финансова помощ, усвояемостта по програмата за тази година е около 70%.
До 15 август 2017 г., когато изтече крайният срок, са подадени 1648 заявления за плащане по петте отворени мерки. 970 пчелари са получили 2 159 778 лв. по мярка Д за подновяване на кошери. За закупуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелен мед са внесени близо 300 документа, по които са платени 340 550 лв. По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство подпомагане от 7500 лв. са получили 3 земеделски стопани. По мярка Б за борба с вароатозата са изплатени 709 676 лв. на 1221 пчелари. По мярката за анализ на пчелните продукти са преведени общо 32 796 лв. на 250 земеделски стопани.