Нов общински съветник влезе в състава на общинския съвет във Ветово. Емин Османов е в групата на „Бъдеще за всички“ и заема мястото на Ердин Ветовалиев, който е с предсрочно прекратени правомощия. Причината за това е, че не е участвал в седем заседания на общинския съвет. За неявяването си не е уведомил писмено председателя на общинския съвет, не е посочил писмено и уважителни причини. Новият общински съветник Емин Османов положи клетва и подписа клетвена декларация.